Thành lập Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số phường Vạn Mỹ

Quyết định Thành lập Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số phường Vạn Mỹ

Lễ mít tinh hưởng ứng "Ngày toàn dân tham gia hiến máu tình nguyện" - 7/4

(Haiphong.gov.vn) - Sáng 7/4, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố phối hợp với Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng "Ngày toàn dân tham gia hiến máu tình nguyện" - 7/4.

Xây dựng đội ngũ thành viên đến tận cấp cơ sở được đào tạo kỹ năng bài bản, làm lực lượng nòng cốt cho tiến trình chuyển đổi số

(Haiphong.gov.vn) – Nhằm phổ cập kỹ năng số cho các đối tượng tham gia vào quá trình chuyển đổi số thành phố, nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số của từng ngành, từng lĩnh vực và từng địa phương. UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch 81/KH-UBND triển khai Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến...

Phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

(Haiphong.gov.vn) – Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký ban hành Quyết định số 411/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.